English Spanish Portuguese French French Chinese Simplified Japanese Turkish Chinese Traditional German Italian Thai Arabic Vietnamese Russian Indonesian

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษา ALPS โปรดเลือกลิงก์:

ALPS Language School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสอนภาษา ALPS!

โรงเรียนสอนภาษา ALPS นำเสนอบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว คุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ในชั้นเรียนขนาดเล็กของเรา (รับจำนวนนักเรียนสูงสุด 8 คน) และเป็นชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว ที่โรงเรียนสอนภาษา ALPS คุณจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ในทันที! เรามีหลักสูตรที่ประกอบด้วยบทเรียนในชั้นเรียนและบทเรียนแบบตัวต่อตัวที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบของคุณ

โปรดติดต่อเราโดยตรง เรายินดีที่จะตอบทุกคำถามของคุณ!

ติดต่อเรา

ระบบการสอนของ ALPS

ที่โรงเรียนสอนภาษา ALPS หลักสูตรต่างๆของเราได้รวมบท
เรียนแบบตัวต่อตัวประจำวันไว้ด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม เราเสนอหลักสูตรทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งประกอบ
ด้วยการออกเสียง การเตรียมความพร้อมสำหรับ TOEFL,
IELTS และ TOEIC* คำศัพท์ การสนทนา รวมทั้งหลักสูต
รอื่นๆ ที่อ้างอิงจากชั้นเรียนการพูดและการฟังหลักของ
เรา ชั้นเรียนหลักและชั้นเรียนทางเลือกทั้งหมดจะมีนักเรียน
ไม่เกิน 8 คน

*TOEFL และ TOEIC เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ Educational Testing Service IELTS เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ IELTS เอกสารนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุญาตจาก ETS หรือ IELTS ซึ่ง British Council, IDP: IELTS Australia และ University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ถือสิทธิ์ร่วมกัน

การันตีชั้นเรียนขนาดเล็ก

หากมีนักเรียน 9 คนลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ เราจะทำการแยกชั้นเรียน ซึ่งจะมีนักเรียนไม่เกิน 8 คนในชั้นเรียนกลุ่มของคุณเสมอ ชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้เราแตกต่างจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ซึ่งเราถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา ที่จะจัดชั้นเรียนของคุณให้มีขนาดเล็ก ที่ซึ่งคุณจะได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่

ชั้นเรียนหลักสำหรับการพูดและการฟัง:
ชั้นเรียนการพูดและการฟังหลักของเราเป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป คุณจะได้รับการจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจากการทดสอบวัดระดับของคุณ โดยจะมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับขั้นสูง ในชั้นเรียน 2 คาบต่อวันนี้ จะเป็นหลักไวยากรณ์ทั่วไป ฝึกการพูดและการฟัง จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

ชั้นเรียนทางเลือก:
ชั้นเรียนทางเลือกจะมี 1 คาบต่อวัน (ยกเว้นชั้นเรียนการอ่านและการเขียนซึ่งจะมี 2 คาบ) คุณสามารถเลือกชั้นเรียนทางเลือกได้ 1, 2, 3 หรือ 4 คาบต่อวัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรภาษาอังกฤษของคุณ

ชั้นเรียนทางเลือกสำหรับการพูดประกอบด้วย:
ชั้นเรียนการสนทนา ชั้นเรียนการออกเสียง ชั้นเรียนการอภิปราย ชั้นเรียนคำศัพท์และสำนวน สำหรับผู้เริ่มต้น เราขอเสนอชั้นเรียนทางเลือกภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด

ชั้นเรียนทางเลือกสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประกอบด้วย:
การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน การฟังสำหรับ TOEFL iBT* , การเตรียมความพร้อมแบบเร่งรัดด้านการพูดสำหรับ TOEFL iBT*, การเตรียมความพร้อมสำหรับ IELTS* และการเตรียมความพร้อมสำหรับ TOEIC* ชั้นเรียนขนาดเล็กของเราเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการทดสอบดังกล่าว หากคุณต้องการเตรียมความพร้อมอื่นเพิ่มเติม ยังมีชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มคะแนนของคุณอีกด้วย

*TOEFL และ TOEIC เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ Educational Testing Service IELTS เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ IELTS เอกสารนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุญาตจาก ETS หรือ IELTS ซึ่ง British Council, IDP: IELTS Australia และ University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ถือสิทธิ์ร่วมกัน

ชั้นเรียนทางเลือกสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อประกอบด้วย:
ชั้นเรียนทางเลือกสำหรับการอ่านและการเชียนเชิงวิชาการเพื่อให้คุณมีทักษะความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย รวมถึงการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

ชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวประจำวัน:
คุณมีทางเลือกชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวประจำวันแบบนักเรียน 1 คนต่อครู 1 คน โดยทั่วไปแล้วครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียนนี้จะสอนชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวและชั้นเรียนแบบกลุ่ม หลักสูตรเต็มเวลามากมายต่างๆของเราจะรวมชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวไว้ 1 หรือ 2 คาบทุกวัน โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของคุณ

หมายเหตุ: 1 คาบเท่ากับการเรียนการสอน 50 นาที

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ ALPS คุ้มค่าสำหรับคุณ โรงเรียนสอนภาษา ALPS เสนอหลักสูตรที่ประกอบด้วยบทเรียนแบบตัวต่อตัวเพิ่มเติมให้กับชั้นเรียนขนาดเล็กของเรา ค่าเล่าเรียนของเราใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอื่น หลักสูตรเร่งรัดทั่วไปแบบเต็มเวลาของพวกเรามีค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ใกล้เคียงกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดที่วิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรเต็มเวลา เริ่มต้นที่ $300 ต่อสัปดาห์* สำหรับชั้นเรียนประจำวันที่มี 4 คาบขึ้นไป
หลักสูตรไม่เต็มเวลา เริ่มต้นที่ $75 ต่อสัปดาห์* เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง

*อ้างอิงจากชั้นเรียนแบบ 4 สัปดาห์

สถานที่ตั้ง

ซีแอตเติลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา แต่ไม่ใช่อลาสก้า

โรงเรียน: สถานที่ตั้งของ ALPS เหมาะสมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ALPS อยู่ห่างจากใจกลางเมืองซีแอตเติลเพียงเดิน 20 นาที ALPS ตั้งอยู่บนถนน Broadway ซึ่งเป็นถนนหลักของ Capitol Hill ที่ซึ่งคุณจะพบกับ Seattle University และ Seattle Central Community College Broadway เป็นถนนที่สว่างไสวและน่าตื่นตาตื่นใจ เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าชั้นนำ คุณจะสามารถพบกิจกรรมที่น่าสนใจใกล้โรงเรียนได้เสมอ

ซีแอตเติล: ซีแอตเติลเป็นแหล่งของกาแฟ ดนตรี สถานบันเทิงยามค่ำคืน เบสบอล และอเมริกันฟุตบอลชั้นเยี่ยม! อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แต่ไม่ใช่ อลาสก้า เรามีสภาพอากาศที่ดี ฤดูร้อนของเรามีแสงแดดและอบอุ่น (ไม่ร้อนและไม่ชื้นเกินไป) มีหิมะน้อยมากในฤดูหนาว ซีแอตเติลมีฝนตกชุกแต่น้อยกว่าที่นิวยอร์ค อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส 3 วัน และต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส 32 วัน

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียนเป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับซีแอตเติล ครูและนักเรียนคนอื่นๆ รวมทั้งการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ทุกๆภาคเรียนภาคละ 4 สัปดาห์ เราจะมีกิจกรรมที่สนุกสนาน 4 อย่าง เรามีทริปใหญ่ที่นอกเมือง 1 ทริป เพื่อให้นักเรียนได้ชื่นชมรัฐที่สวยงามของเรา เรายังมีกิจกรรมในเมืองอีก 2 กิจกรรม และในตอนท้ายของแต่ละภาคเรียนเราจะมีการรับประทานอาหารกลางวัน หรือมีปาร์ตี้ หรือบาร์บีคิวร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ของเรา

เราคือทีมผู้ให้การศึกษาและผู้แนะนำมืออาชีพ ที่มุ่งมั่นทำงานกับนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิด ครูของเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และสามารถเข้าถึงได้ ในฐานะโรงเรียน เราดูแลนักเรียนของเราเสมือนสมาชิกครอบครัว ผู้แนะนำของเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน F-1, I-20, วีซ่านักท่องเที่ยว, J-1, การเปลี่ยนสถานะวีซ่า, การโอนย้ายโรงเรียน ฯลฯ โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครตอนนี้เลย

ALPS Language School, 430 Broadway East, Seattle, Washington, USA.
Tel. 206.720.6363
Fax. 206.720.1806
where is Seattle general intensive class elective speaking class intensive speaking class
© 2020 ALPS Language School